REFERENCIE

Zatepľovanie fasád

 • rekonštrukcia adm. budovy a fasády , statické podchytenie budovy GR Cesty Nitra a.s.
 • rekonštrukcia fasády – velín Transformovňa Križovany
 • oprava plášťov bytových domov a zateplenie fasád na obytných domoch OSBD Nitra
 • rekonštrukcia fasády Bytového družstva Bratislava Petržalka
 • rekonštrukcia apart. a soc. zariadení Hotel Forum Hodžovo nám 1 Bratislava , oprava fasády
 • opravy striech VÚ Nitra
 • Zateplenie obytného domu Ušiakova Bratislava
 • zateplenie obytného domu M. Marečka 18, 22 , Devínska Nová Ves
 • Zateplenie Penzión Bobo Nitra
 • Oprava fasády AB firmy Peterson Nitra, Trnava
 • Oprava fasády kotolne VS 2, Nitra
 • zateplenie prevádzkarne fi FIDAT Bratislava
 • zateplenie fasády RD Bratislava
 • zateplenie fasády RD Nitra
 • zateplenie fasády budovy TASÚS Nitra
 • zateplenie AB Bovi – Rena s.r.o. Nitra

zateplenie fasád bytových domov pre OSBD Nitra:

 • Párovská 13,15
 • Tribečská 12,14
 • Za Humnami
 • Alexyho 18
 • Párovská 34, 36
 • Dlhá ul. č. 37 – 39
 • Dlhá 8 – 26 štíty
 • Schurmannova 25 – 27
 • Jurkovičova 2 – 6
 • Ďurkova 5 – 25
 • Novomeského 2
 • Clementisova 14 – 16
 • Párovská 3 – 5
 • Benkova 24 – 32
 • Bizetova 14 – 18
 • Jurkovičova 3 – 11
 • Párovská 16 – 18
 • Párovká 32 –34
 • Tr. A. Hlinku 27 – 49
 • Štúrova 47 – 49
 • Vodná 1 – 9
 • Braneckého 1 – 3
 • Mostná 1 – 9 NR, oprava balkónov
 • Vikárska 9 – 11 NR, zateplenie fasády
 • Brezová 1 – 13 NR, zateplenie fasády a oprava balkónov
 • Novomeského 13-15, NR
 • Kremnická 11 – 15 NR

Spoločenstvo vlastníkov bytov Sitnianska ul. 5 – 7, NR – zateplenie fasády a oprava balkónov
Spoločenstvo vlastníkov bytov ul. Fraňa Mojtu 1-15, NR – zateplenie fasády

zateplenie fasády 24 tr. ZŠ Levice
fasáda Kúpele Dudince – Liečebný dom

zateplenie fasády pre Bytové družstvo Petržalka Bratislava:

Rontgenova 8,10
Wolkerova 5 – 9

Bytový podnik Karlova Ves Bratislava

zateplenie fasády a oprava balkónov bytový dom Bullova 9 – 17, BA

Rekonštrukcia balkónov

rekonštrukcia balkónov – Párovská 11 – 13 Nitra
oprava balkónov Ušiaková 10,12,14,16, Bratislava
sanácia základových pätiek v rozvodni – Križovany, Levice, Stupava, Bošáca
rekonštrukcia adm. budovy a fasády , statické podchytenie budovy GR Cesty Nitra a.s.
rekonštrukcia fasády – velín Transformovňa Križovany
oprava plášťov bytových domov a zateplenie fasád na obytných domoch OSBD Nitra
rekonštrukcia fasády BD Bratislava Petržalka
zateplenie RD Nitra, Modra
rekonštrukcia apartmánov a soc. zariadení Hotel Forum Hodžovo nám 1 Bratislava , oprava fasády
opravy striech VÚ Nitra
Zateplenie obytného domu Ušiakova Bratislava
zateplenie fasády RD Ing. Arch. Kosnáč, Bratislava
zateplenie fasády RD Nitra ( Ing. Karaka, Ing. Sedlár, p. Horváth, Kamenná ul.)
zateplenie fasády budovy TASÚS Nitra

zateplenie fasád bytových domov Nitra:

Párovská 13,15
Tribečská 12,14
Za Humnami
Alexyho 18
Párovská 34,36

zateplenie fasády 24 tr. ZŠ Levice
zateplenie štít. stien pre Bytové družstvo Petržalka
zateplenie byt. domov Komárno

Zemné práce

rok 2002

Premona Nitra – zemné práce a kanalizácia obchodný dom Carefour Źilina

Sanácia a reprofilácia základov HOK a POK v ES Veľké Kapušany SEPS a.s.

Opravy stanovíšť tlmiviek – Veľké Kapušany SEPS a.s.

Zemné práce – plynofikácia Mierovan Hlohove, kanalizácia Cesty
Nitra, plynofikácie RD Nitra, kanalizácia a vodovodné prípojky
Topoľčany, Vráble, Nitra

rok 2003
Heleri s.r.o. Nitra – zemné práce a kanalizácia PAL Vráble

OSBD Nitra – zemné práce a výmena rozvodov ZTI a kanalizácie
Wilsonovo nábrežie Nitra

rok 2004
V.I. Trade s.r.o. zemné práce , výmena a napojenie vodovod. a kanalizačnej prípojky

rok 2005
Zemné práce – oprava kanalizácie, Jelšovce, Výčapy Opatovce

rok 2006
Zemné práce, inž. siete Bovi –Rena s.r.o.

rok 2007

Zemné práce – oprava stanovíšť a olejovej kanalizácie v
TR 400kV, TR T-401, T 402 SEPS a.s.

Nátery oceľových konštukcií

rok 2006

Východoslovenská energetika a.s. Košice – „Nátery oceľových konštrukcií 22 kV stožiarov el. vedení, Michalovce 2 015 m2

Východoslovenská energetika a.s. Košice – „Nátery stožiarov 110 kV“
6 365 m2

Západoslovenská energetika a.s. Bratislava – „Nátery stožiarov 22 kV“
6 092 m2

rok 2007

Východoslovenská energetika a.s. Košice – „Nátery stožiarov 22 kV“
7 043 m2

Západoslovenská energetika a.s. Bratislava – „Nátery stožiarov 22 kV“
9 120 m2

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Nátery OK v RZ 400 a 200kV
68 060 m2

Rekonštrukcie striech so zateplením

Rekonštrukcia strechy – velín Transformovňa Križovany
Opravy striech VÚ Nitra Zobor
Rekonštrukcia AB firmy Peterson Nitra, Trnava
Rekonštrukcia strechy so zateplením prevádzkarne fi FIDAT Bratislava

Rekonštrukcia striech so zateplením bytových domov pre OSBD Nitra:

Dlhá ul. č. 37 – 39
Clementisova 14 – 16
Tr. A. Hlinku 27 – 49
Braneckého 1 – 3

Službyt Nitra , Vikárska 9 – 11 NR, rekonštrukcia strechy so zateplením

Stavebné práce

Betonáž komunikácií Rozvodňa 400 kV Levice
Kontrola čistoty potrubia V. línie Tranzitného plynovodu pred uvedením od prevádzky pre SPP , Hydrostav a IS Košice

Rekonštrukcia stavebnej časti Rozvodne 220 kV Považská Bystrica
Sanácia a reprofilácia základov HOK a POK v ES Veľké Kapušany
SEPS a .s. Sanácia a reprofilácia základov TR Križovany, TR Stupava a TR Podunajské Biskupice
zabezpečenie MS v cyklokrose – montáž rozvodov , trafo a spätná demontáž Spišská Teplica

Produktovod a.s. nátery nadzemných častí produktovodov

sanácia základových pätiek v rozvodni Križovany, Levice, Stupava, Bošáca
rekonštrukcia administratívnej budovy a fasády, statické podchytenie budovy GR Cesty Nitra a.s.
rekonštrukcia administratívnej budovy – velín Transformovňa Križovany
rekonštrukcia apartmánov Hotel Forum Hodžovo nám 1 Bratislava
rekonštrukcia sociálnych zariadení Hotel Forum Hodžovo nám 1 Bratislava
rekonštrukcia bazéna a fitnes Hotel Forum Hodžovo nám 1 Bratislava
nátery a opravy komínov – Ceram Čab, Bioveta, Nitra, Pivovar Nitra
rekonštrukcia a výmena rozvodov studenej a TUV Hotel Forum Bratislava
rekonštrukcia a výmena rozvodov ZTI, TÚV a kanalizácie OSBD Nitra
opravy kábelových kanálov TR 400 Podunajské Biskupice a TR 220 Považská Bystrica
rekonštrukcia sociálnych zariadení TR SE 400 kV Bošáca
protipožiarne nátery výrobných hál Sweedwood Lozorno
opravy stanovíšť transformátorov Zavar, Križovany, České Budějovice – Ďasný
opravy stanovíšť tlmiviek – Veľké Kapušany
opravy plochých striech – rozvodňa Križovany
Hotel Forum Bratislava
administratívna budova OSBD Nitra, rozvodňa Bošáca
rekonštrukcia záložného dispečingu SPP divízia Slovtransgaz
zemné práce – plynofikácia Mierovan Hlohovec
kanalizácia Cesty Nitra, plynofikácie RD Nitra
kanalizácia a vodovodné prípojky Topoľčany, Nitra, Vráble

Antikorózna ochrana

SPP a.s. Antikorózna ochrana premostenia DV Nitra, Ipeľ, Hron, Sikenica, Morava
Povrchové úpravy transformátorov STG Jabloňov nad Turňou, Veľké Kapušany, Veľké Zlievce
Povrch. úpravy transformátorov. RZ Pod. Biskupice, Šaľa, Srbsko Obrenovac, Chorvátsko – Sisak
SEPS a.s. Nátery OK v 400 kV HOK, POK
Slovnaft a.s. Kľačany – nádrže na benzín, pieskovanie, antikorózna ochrana
Nátery oceľových konštrukcií 220 kV, 110 kV pre ZSE a.s. Bratislava