CERTIFIKÁTY

Naša spoločnosť vlastní nasledovné certifikáty, licencie a osvedčenia:

 • Certifikát ISO 9001, systém manažérstva kvality
 • Certifikát OHAS 18001:1999, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Certifikát ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva
 • Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
 • Oprávnenie na montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení
 • Oprávnenie k aplikácii protipožiarneho systému
 • Oprávnenie pre montáž, údržbu a opravu plynových zariadení
 • Licencia TASUS Bratislava na dodatočné zateplenie systémom Stomix Therm
 • Licencia TASUS Bratislava na dodatočné zateplenie systémom Baumit
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na el. zariadeniach podľa § 23, vyhl. NR SR č. 124/2006 Zb.z. ( bez obmedzenia napätia v objektoch tr. A a B)
 • Osvedčenie pre aplikáciu izolačných a strešných materiálov
 • Osvedčenie stavebný dozor
 • Osvedčenie stavbyvedúci
iso9001
iso14001
ohsas18001