zateplovanie_budov

Firma sa špecializuje na revitalizáciu bytových domov so zameraním na zateplenie fasád. Na tieto práce máme zaškolené vlastné partie zamestnancov a vlastníme licenciu vydanú TASUS-om na kontaktný zateplovací systém BAUMIT, STOMIX

vyskove_prace

Naša spoločnosť realizuje výškové práce za pomoci horolezeckej techniky, ktorú využívame najmä pri špárovaní a tmelení dilatačných špár fasád bytových domov, pri náteroch vysokých oceľových konštrukcií, demoláciách komínov, pri náteroch a opravách ťažko dostupných miest vo výškach.

stavebne_prace

Našou prioritou je maximálna spokojnosť zákazníka a kvalitne vykonaná remeselná práca, ktorá sa odzrkadľuje v množstve spokojných zákazníkov. Spoločnosť Ekomont Nitra s.r.o. vám zabezpečí kvalitné a rýchle vykonané stavebné práce ako sú rekonštrukcie interiérov, sadrokartónové konštrukcie, dlažby a obklady, maliarske a natieračské práce, murovanie konštrukcií.

rekonstrukcie_striech

Strecha je dôležitou súčasťou bodov, preto je nutné venovať jej dostatočnú pozornosť pri výbere materiálov. Ako tepelnú izoláciu pri rekonštrukcii striech so zateplením využívame minerálnu vlnu a polystyrén EPS tvrdosti 100, 150, 200 kPa a polystyrén XPS.

PROFIL SPOLOČNOSTI

IMG_0033

Spoločnosť Ekomont Nitra s.r.o. bola založená dňa 20.1.1995 so sídlom v Nitre a je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre.
Konateľom spoločnosti je Ing. Karol Rumanovský. Zodpovedným za výrobu je vedúci výroby p. Anton Horváth.

Od roku 2000 vlastníme certifikáty systému kvality ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Splnomocnencom pre riadenie kvality je Ing. Marta Marčišová.

Predmetom podnikania sú pozemné a inžinierske stavby, vykonávanie stavebných prác vo výškach horolezeckou a speleologickou technikou. Špecializujeme sa najmä na dodávky stavebných prác a celkov v týchto oblastiach:

 • zatepľovanie fasád objektov
 • stavebné práce
 • zemné práce
 • nátery oceľových konštrukcií – linky VN, VVN, rozvodne VN,VVN
 • výstavba a opravy líniových stavieb
 • stavebné práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky
 • povrchové úpravy materiálov – otryskávanie a metalizácia za studena
 • rekonštrukcie objektov
 • protipožiarne nátery
 • montáž ZTI, kanalizácie, plynu, ÚK
 • sanácie a reprofilácie betónových prvkov
 • opravy a rekonštrukcie svetlíkov
 • lešenárske práce
 • úpravy interiérov – sádrokartóny, maľby, nátery